Asiakas­rekisteri- ja tietosuoja­seloste

Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Terapeutti Uliana Feldserov
puhelin 0400 909 399
sähköposti 
 

2. Asiakas- ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaikki terapiassa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös terapiaprosessin päätyttyä. Tämä koskee myös terapeutin tekemiä manuaalisia muistiinpanoja, jotka säilytetään nimikoodattuina (pseudonymisoituina) salasanan takana. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei nauhoiteta tai referoida yksityiskohtaisesti. Kirjalliset muistiinpanot hävitetään terapiasuhteen päättyessä. Terapiasuhteen katsotaan päättyneeksi, kun asiakkaan viimeisimmästä käynnistä on kulunut 12 kuukautta.Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvella asiakkaan terapiavastaanoton keskustelujen suunnittelua ja toteutusta sekä edistää terapiaprosessien jatkuvuutta. Rekisteriin tallennetaan tarvittaessa myös asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti. Lyhytterapiassa ei käytetä asiakkaan henkilötunnusta.Laskutusta varten henkilötietoja (asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, kotiosoite ja kotipaikkakunta) säilytetään HelpostiLasku- laskutusohjelmassa. Palveluntarjoaja on sitoutunut EU:n 1.1.2019 voimaan tullen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen.Lyhytterapia ja valmennus eivät ole potilassuhteita vaan asiakassuhteita. Asiakassuhteita säätelee kuluttajansuojalaki. Asiakassuhteessa Sensus sitoutuu palvelun suorittamiseen, mutta ei voi taata palvelun tuottavan asiakkaan toivomia lopputuloksia.
 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Lakisääteinen velvoite:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
  • s Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

4. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

HelpostiLasku-laskutusohjelma (salasanan takana)
Digitalbooker-ajanvarausjärjestelmä
Campwire-kurssialusta
Digitalbooker ja Campwire ovat upotettua sisältöä. Upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että asiakas itse kävisi palveluntarjoajien verkkosivuilla.
 

5. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Pääsääntöisesti tietolähteenä toimii palvelua käyttävä asiakas itse. Asiakas voi itse luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hankintaan esimerkiksi lähiomaiselta.
 

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.
 

7. Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käytön yhteydessä asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot.Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakas – ja ajanvarausrekistereistä, mikä tarkoittaa palvelun käytön lopettamista. Ajanvarausta ei voida tehdä ilman asiakkaan rekisterinpitäjän käyttöön luovuttamia henkilötietoja.
Scroll to Top