Näin vieraannuttaminen rikkoo lasta

Tässä blogissa kerron sinulle

 • mitä on vieraannuttaminen
 • miten vieraannuttaminen vaikuttaa lapseen
 • lapsen oireet vieraannuttamisen myötä

Jos olet vanhempi, sukulainen tai bonusvanhempi, joka vihaa lapsen toista vanhempaa, pysähdy lukemaan tässä oleva tieto ajatuksella ja mieti, mitä teet lapselle vihasi tähden. Jos työskentelet lapsen kanssa opettajan, terapeutin tai sosiaalityöntekijän roolissa, lue tämä ja tee kaikkesi saadaksesi vieraannuttaminen loppumaan suojellaksesi lasta myöhemmiltä mielenterveysongelmilta.

Mitä on vieraannuttaminen?

Vieraannuttamisessa joku, yleensä lapsen vanhempi, voi olla myös sukulainen tai bonusvanhempi, pyrkii vahingoittamaan tai tuhoamaan lapsen ja torjutun vanhemman välisen suhteen. Useimmiten tämä tapahtuu vanhempien eron jälkeen. Lapsi manipuloidaan vihaamaan ja hylkäämään hänelle tärkeä ihminen. 

Vieraannuttamisesta seuraa lapselle pitkäkestoisia psyykkisiä vaikeuksia aikuisikään asti ja kyvyttömyyttä luottaa kehenkään. Hän menettää psykologisessa mielessä molemmat vanhempansa, sillä toisen hän amputoi elämästään ja toista joutuu mielistelemään suosion vuoksi menettäen aidon ja tasapainoisen suhteen tämän kanssa. Lisäksi hän saattaa menettää myös torjutun vanhemman koko lähipiirin, joka voi olla hänelle hyvin tärkeä ja merkityksellinen. 

Jos lasta manipuloidaan toista vanhempaa vastaan, tällaisia oireita lapselle voi tulla:

 • mielialaoireet
 • heikko itsetunto
 • pelkotilat
 • psykosomaattiset oireet
 • päihteiden käyttö
 • paniikkihäiriöt
 • kouluvaikeudet
 • pakko-oireet
 • unihäiriöt
 • itsetuhoaikeet
 • yökastelu
 • syömishäiriöt
 • kehityksen taantuminen

Mitä vieraannuttamisesta seuraa lapselle pidemmällä tähtäimellä?

Lapsen vieraannuttaminen vahingoittaa häntä psyykkisesti lyhyessäkin ajassa, siksi manipulointi toista vanhempaa vastaan on lopetettava välittömästi. Seuraukset eivät ulotu vain lapsuuteen ja nuoruuteen, vaan nämä vaikutukset kannetaan mukana aikuisikään. Pahan puhuminen toisesta vanhemmasta murentaa lapsen itsetuntoa ja on hänen mielenterveydelleen erittäin vahingollista. 

Lapsen on vaikea olla lojaali molemmille vanhemmille, joten hän valitsee puolensa. Hän alkaa kertoa vieraannuttajalle epätotuuksia miellyttääkseen tätä. Hänelle alkaa muodostua valemuistoja torjutusta vanhemmasta. Lapsi saa vanhemmiltaan mallin, miten käsitellä konfliktitilanteita ja kohdella muita ihmisiä. Hän oppii, ettei tarvitse olla empaattinen ja että toisten huonovointisuus on toivottavaa. Hän hyväksyy valehtelemisen sekä asioiden vääristämisen ja että muita ei tarvitse kunnioittaa. Vieraannuttajan on hyvä pohtia, millaista lasta on kasvattamassa ja miten tällainen lapsi saattaa eräänä päivänä kohdella myös häntä.

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin

Lapsella on luonnostaan tarve rakastaa molempia vanhempiaan, siinä ei ole mitään väärää. Vanhempien velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsella on hyvät välit molempiin vanhempiin erosta huolimatta. Vanhemman on vältettävä kasvatustehtävässään kaikkea, mikä voi aiheuttaa haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle. 

Vieraannuttaminen täyttää psyykkisen kaltoinkohtelun kriteerit. Lapsen jokainen vieraannuttamisyritys toisesta vanhemmasta on suora ja tahallinen vanhemmuuteen liittyvä velvollisuuden rikkominen. Pitkäkestoinen huoltoriita on erittäin haitallinen lapsen terveydelle, kehitykselle ja henkiselle jaksamiselle. Sen vaikutukset ulottuvat aikuisikään.

Lue myös postaukseni Vieraannuttaja ei voi kasvattaa tasapainoista lasta.

Jaa tämä blogi sosiaaliseen mediaan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top